Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim

Yatırımcı İlişkileri Menüsü

Şirket Esas Sözleşmesi

Şirket esas sözleşmesi aşağıda yer almaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi Değişiklikleri Kronolojisi

Madde No.
Madde Değişiklik
Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin
TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin
TTSG No
7 – Sermaye
30.12.2021
04.01.2022
10487