Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim

Yatırımcı İlişkileri Menüsü

Ortaklık Yapısı

A Grubu Paylar B Grubu Paylar Toplam Sermaye
Pay Sahibi Tutar Oran (%) Tutar Oran (%) Tutar Oran (%)
Ata Holding 4.000.000 10,67% 25.382.000 67,69% 29.382.000 78,35%
Diğer (Gerçek Kişi) 0 0,00% 618.000 1,65% 618.000 1,65%
Diğer (Halka Açık) 0 0,00% 7.500.000 20,00% 7.500.000 20,00%
Toplam 4.000.000 10,67% 33.500.000 89,33% 37.500.000 100,00%

Dolaylı Ortaklık Yapısı

A Grubu Paylar B Grubu Paylar Toplam Sermaye
Pay Sahibi Tutar Oran (%) Tutar Oran (%) Tutar Oran (%)
Korhan KURDOĞLU 1.400.400 4,77% 8.886.238 30,24% 10.286.638 35,01%
Erhan KURDOĞLU 1.400.400 4,77% 8.886.238 30,24% 10.286.638 35,01%
Tuna KURDOĞLU 599.200 2,04% 3.802.224 12,94% 4.401.424 14,98%
Yurdanur KURDOĞLU 599.200 2,04% 3.802.224 12,94% 4.401.424 14,98%
Seniha Ece KURDOĞLU 800 0,003% 5.076 0,02% 5.876 0,02%
Toplam 4.000.000 13,61% 25.382.000 86,39% 29.382.000 100,00%

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin belirlediği adaylar arasından seçilmektedir.

Oy Hakkında İmtiyaz

Genel Kurul toplantılarında, hazır bulunan pay sahibinin veya vekillerinin her bir (A) Grubu pay için 5 (beş) oy, her bir (B) Grubu pay için ise 1 (bir) oy hakkı vardır.

B grubu paylara ilişkin oy imtiyazı bulunmamaktadır.