Skip to content

Şirketlerin Dijitalleşmesinde Yasal Gerekliliklerin Entegrasyonu

Şirketlerin Dijitalleşmesinde Yasal Gerekliliklerin Entegrasyonu- Meral Beyaz

Yazar – Meral Beyaz

ATP Grup GMY, İK ve Pazarlama

İş dünyasında bilgi teknolojileri çözümleri ve dijital dönüşümler şirketlerin fark yaratmaktan çok kurum varlığını devam ettirmek için kullandığı araçlar haline gelmeye başladı.

Yeni teknolojiler ve dijitalleşme  ayak uydurulmadığı taktirde şirketlerin sonunu getirebilecek şartlar oluşturuyor. Önümüzdeki yakın gelecekle ilgili öngörüler de bu dönüşümü tüm açıklığıyla gözler önüne seriyor. Özellikle insan kaynakları süreçlerine yatırım yapan şirketler ve insan kaynakları (İK) teknoloji çözümlerinin kullanımına yönelik uygulamalar her geçen gün artıyor. Daha önceki yazımda bunlardan bahsetmiştim.

İK teknolojilerinin sağladığı kolay raporlama ve analizlerle insan kaynakları çalışanlarının daha önce bunları oluşturmak için harcadıkları zamanı ve katma değeri , artık daha çok stratejik iş ortağı olarak süreçlere yansıtmalarını mümkün kılmaktadır. Elbette bu sayede yetenek yönetiminde öne çıkmak ve farklılaşmak isteyen şirketlerin hedeflerine ulaşmasında çok büyük fark yaratmaya başlayacağı öngörülüyor. Dolayısı ile artık insan kaynakların da dijitalleşmeye bakış, elektronik akışlar sadece zaman ve kaynak tasarrufu sağlayan araçlar olmaktan çıkıyor.

Dijital ve mobil uygulama çözümlerinin her geçen gün kullanılma yayılımı artarken bir yandan da insan kaynakları fonksiyonları için kullanan uygulamaların yasal mevzuat ve gereklilikler uyumu da, dijitalleşmek üzere yola çıkan şirketler için bir diğer gözden kaçırılmaması gereken konu haline geliyor. Türkiye’deki yasal düzenlemeler bazı noktalarda dijital ve mobil uygulamalar için etrafımızda büyük hızda koşmaya başlayan dönüşüm rüzgarına karşı bir engel gibi görünse de; artık kaçınılmaz olan bu dönüşüm sürecinde çeşitli ara uyarlamalar ile (ki bu çaba süreçlerin yazılım geliştirme ve şirketin iş akışlarına uyarlanması aşamasını biraz uzatsa da) gereken entegrasyon gerçekleştirilebiliyor. Yasal düzenlemeler ile uyum sürecinin sağlıklı olabilmesi için mutlaka yasal düzenleme ve mevzuatların olmazsa olmaz gerekenlerine hakim olan bir hukuk birimi ya da danışman ile sıkı bir işbirliği altın vuruşu sağlayacaktır. Bu yolla; elektronik imza kavramını süreçlere dahil etmenin yanı sıra yasal haklara dokunan dijital uygulamalarda örneğin; izin kullanımı , iş başvurusu, performans yönetimi  v.b elektronik süreçlere entegre edilecek e-formlar ile yasal olarak tanımlanmış dönem mutabakatları sağlanabilmekte. Böylelikle; süreçlerdeki her yeni talebe ilişkin kağıt basımı ve imza alınması uygulaması da sona erdirilebiliyor. Sonuç olarak,  kağıtsız uygulamalar hayatı kolaylaştırmakla kalmayıp, şirketlere büyük tasarruf getirirken; aynı zamanda hem insan kaynakları alanında çalışanların hem de diğer şirket çalışanlarının zamanlarını gerçek katma değerli işlere ayırmalarına ve daha verimli olmalarına olanak sunuyor.

Bugün geldiğimiz son noktada,  şirketlerin kendilerine “Dijitalleşen günümüz iş dünyasında mevzuat ve yasal gereklilikleri de sağlayacak dönüşüm için biz yolun neresindeyiz ? ” sorusunu sormaları ve hiç vakit kaybetmeden adım atmak için kolları sıvamaları gerekiyor.

Diğer Blog Yazılarımıza Göz Atın