Skip to content

Koronavirüs: Evden çalışma kültürü için 3 öneri

Koronavirüs eskiden şirketler için bir tercih olan evden çalışma (uzaktan çalışma) kavramını bir zorunluluğa dönüştürdü. Deloitte Türkiye’nin Nisan 2020’de yaptığı bir ankete göre şu anda Türkiye’de şirketlerin %48,7’sinde tüm ekip üyeleri evden çalışıyor. Kısmen evden çalışan şirketlerin oranı %43,2, zorunlu bir durum olmadıkça sahada çalışmaya devam eden şirketlerin oranı ise sadece %8,1. İstanbul evden çalışmanın en yaygın olduğu şehir. Medya ve Reklam, Hizmet, Teknoloji ve E-ticaret uzaktan çalışmanın %70’in üzerinde olduğu sektörler.


Peki Türkiye’de şirketler evden çalışmaya geçerken en çok nerede zorlanıyor? Tahmin edilenin aksine teknolojik altyapının uygunluğu şirketlerin en kolay aştığı engel. Şirketler evden çalışma konusunda en çok kültür ve alışkanlıklarını değiştirmekte zorlanıyor.

Kültürel değişim şirketten şirkete değişmekle birlikte, uzmanlar aşağıdaki 3 konuda hemfikir.

1. En Doğru Çalışma Platformunu Seçmek

Evden çalışma platformunuzu seçerken şirketinizin iş yapış şeklini ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurun. Daha çok Microsoft Office dokümanları üzerinde çalışan, birbiriyle Excel dosyası alışveriş yapan şirketler için Microsoft Teams iyi bir seçenek iken, önceliği proje yönetimi olan ekipler Trello’yu, iletişimini organize etmek isteyen şirketler ise Slack’i tercih edebilir.

2. Evden Çalışma Disiplini Kurmak

Evden çalışmaya geçerken bir süre eski alışkanlıklarınızı devam ettirin. Örneğin her Pazartesi saat 9:30’da yaptığınız periyodik bir toplantı varsa, bu toplantıyı evden çalışırken de tekrarlayın. Daha önce uygulamaya koymaya çalıştığınız ancak başarılı olamadığınız toplantı gündemi belirleme, toplantı notu tutma, akış moderasyonu gibi hedeflerinizi uzaktan çalışmanın dijital imkânlarını kullanarak hayata geçirin. Ancak geçmişe de bütünüyle takılıp kalmayın. Teknolojiye adapte oldukça disiplin merkezli bir yapıdan performans merkezli bir yapıya dönüşün.

3. Performans Merkezli Çalışmak

Evden çalışırken hangi aracı kullanırsanız kullanın, ekip üyelerinin performansını gözlemleme imkânınızı azaltacaktır. Bu sorunun üstesinden gelmek isteyen şirketler performans konusunda gözlemlerininden çok çıktılara bakmaya alışmak zorunda. Bunun için evden çalışmaya geçiş sürecinde S.M.A.R.T. hedefler belirleyin. Ekip üyelerinizi giriş çıkış saati gibi performansa dolaylı olarak etki eden kriterlerden ziyade, iş çıktılarıyla değerlendirin. En önemlisi performans konusunda her zaman açık, yapıcı ve anında geri bildirimde bulunun. Olumlu veya olumsuz performansla ilgili geri bildirim vermek için ay sonunu beklemeyin. Performans geri bildirimlerinizi mümkünse günlük olarak paylaşın.

Diğer Blog Yazılarımıza Göz Atın