İnsan Kaynakları > Çalışan Yaklaşımımız

Uygulamalarımız ile çalışanların gereksinimlerini ve motivasyonunu önceliklendirerek, ATP çalışma ortamından başlayarak kendilerini geliştirme, öğrenme ve kariyerlerinde yükselme fırsatları yaratmaya odaklıyız.

ATP’ye Katılmak

İlk iş gününüzde sizi karşılayan Oryantasyon Sorumlunuz şirket ortamımıza, ekibimize ve görevinize hızlı şekilde uyum sağlamanıza yardımcı olur, sorularınızı cevaplar ve işinize adaptasyonunuza yardımcı olur.

Performans Gelişimi Yöneticiler ve çalışanlarımız her yıl şirket hedeflerimiz ile uyumlu yeni başarı hedefleri belirlerler. Bireysel görüşmeler ile hedeflerin gerçekleşme oranlarını ve çalışanların şirket içerisindeki başarıları değerlendirilerek gelişime açık yönler belirlenmektedir.

Yetenek Kurulu

ATP’de altı ayını tamamlamış ve bir performans değerlendirme dönemi yaşamış herkes “Yetenek Kurulu”‘na önerilebilir. Değerlendirmeden geçen adaylar yöneticilerden oluşan komitenin ortak kararı ile programa alınırlar. Program kişiye özel gelişim alanları ve hedeflere göre oluşturulur. Programa katılan çalışanlar, liderlik ve/veya teknik alanlarda becerilerini geliştirerek kariyerlerinde tercihlerine göre iki ayrı yetenek gelişimi sürecini yaşarlar.

Öğrenme ve Gelişim Fırsatları

Çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, e-öğrenme (uzaktan online öğrenme platformu), outdoor ve indoor eğitimleri, sertifika programları ve şirket içi teknik eğitimlerle önceliğimiz olan gelişim ve öğrenme fırsatları ATP çalışma ortamının alışagelik bir parçasıdır.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Tüm çalışanlar olarak aşağıdaki imkanlara sahibiz.

  • Uluslararası ücret yönetimi sistemi ile rekabetçi, performansa dayalı ücretlendirme
  • Yıllık Performans Ödülü (şirketimizin, takımın ve kişinin performans sonuçlarına dayalı)
  • Uzaktan/evden çalışma imkanları
  • Bireysel Emeklilik Sistemine şirket katkı payı
  • Her yıl farklı seçimlerin yapılabildiği Esnek Yan Haklar uygulaması
  • Ulaşım ve yemek imkanları
  • Ekip performans sonuçlarına bağlı “Motivasyon Etkinlikleri”
  • Kıdem ödülleri