Skip to content

ERP Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir?

ERP Projelerinde Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir ? – Mustafa Çetin Kızılboğa

Yazar – Mustafa Çetin Kızılboğa

ATP ERP Proje Yöneticisi

1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanan kritik başarı faktörleri bir çok alanda özellikle stratejik planlama alanında kullanılmıştır. Kritik başarı faktörleri (CSFs) hedeflerle ilgilidir, yöneticilerin koydukları hedefleri elde etmek için ve bu hedeften uzaklaşmamayı sağlamak için kullanılır. Ancak kritik başarı faktörleri zaman içinde bir çok uygulama alanı bulmuştur. En başarılı örnekler proje yönetimindedir. Proje yönetimi de strateji gibi bir hedefe ulaşmayı amaçlar. ERP projeleride büyüklükleri, karmaşıklığı, uzun süreci ile kritik başarı faktörleri tespit edilerek buna bağlı olarak yönetilmeye uygun bir yapıdadır. ERP projelerinde kritik başarı faktörleri üzerine bir çok çalışma mevcuttur.

Öncelikle, ERP projelerinde başarıyı tanımlamakta fayda var. Başarının elbette genel kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte genel hatları ile ERP projelerinde başarı için aşağıdaki söylemler geçerlidir.

  • Beklenen kavramsal tasarıma ulaşmak
  • Projenin belirlenen bütçe ve zaman içinde tamamlanması
  • Kullanıcıların işlerinin kolaylaşması
  • Yönetimin memnun olması

ERP projelerinde , Proje yöneticileri genellikle teknik veya finansal alanlara yoğunlaşmaktadır teknik olmayan etmenleri atlamaktadırlar. İşte bu sorunu çözmek için araştırmacılar implementasyonların başarılı sonuçlanlanması için KBF’ leri üzerinde çeşitlli çalışmalar yapmışlardır. Türkiye’de ERP uygulayan işletmelerin uygulama çalışmalarını değerlendirmeye yönelik bir alan  kritik başarı faktörleri, az sayıda olarak tanımlanan ama bunlarda oluşan başarının, hedefin başarısını garantileyen bir yaklaşımdır.

Önceden belirlemiş olduğumuz kritik başarı faktörlerinin şirketler için proje yönetimin hangi adımlarında ağırlıklı olduğunu tespit ve ERP projelerinin yönetiminde işimizi kolaylaştıracağı  açıktır.

Diğer Blog Yazılarımıza Göz Atın